Achtergrond Euritmietherapie

Grondlegger

Rudolf Steiner (1865-1925 Oostenrijk), grondlegger van deze bewegingskunst en therapievorm, zag dat in de elementen van              muziek en taal, uitgedrukt in euritmische beweging, grote transformerende krachten werken. Transformatie betekend dat oude zaken opgeruimd en/of in proces gebracht kunnen worden zodat helende (innerlijke) bewegingen op de mens in kunnen werken en hem in harmonie met zichzelf en de omgeving kunnen brengen. Daarbij kun je denken aan ritme, dat ordenend werkt in de natuur (de bloem met 5 blaadjes, de stengel die lengte en bladgroei afwisselt). Je ziet het aan vormprincipes zoals recht en rond bij een boom met bast, en de invloed van de zon en de maan bij eb en vloed. De mens staat daar niet los van. De intelligentie in het lichaam is groot! Vanuit de visie van R. Steiner staat die (microkosmische)intelligentie in verbinding met de (macro)kosmos en daarmee met de scheppende krachten van de natuur.

Klinkende Taal

Zoals R. Steiner erover heeft verteld en geschreven vanuit zijn           helderziende (geestewetenschappelijke) kwaliteiten, is het alfabet verbonden met de vormende krachten in ons. Hij maakte een onderscheid tussen klinkers en medeklinkers. De klinkers (AEIOU) drukken uit hoe wij ons gevoelsmatig verhouden tot onszelf en de omgeving, de medeklinkers (BCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ) drukken vormende scheppingsprincipes uit van de natuur, ook de natuur in ons. Hij legde uit hoe klinkers een innerlijke biografie          vormen. (Lees meer) en de medeklinkers een evolutiereeks van de mens in haar omgeving. (Lees meer.)

Bewegingen, gebaren, klangebaren

In de euritmietherapie zijn vrijwel alle oefeningen (bewegingen) gebaseerd op de klankgebaren van klinkers en medeklinkers, meestal in een bepaalde volgorde. Enerzijds zijn er reeksen die gegeven zijn door R. Steiner, anderzijds zijn er ervaringen opgedaan en doorgegeven de afgelopen 100 jaar. Bij elke nieuwe patiënt wordt zorgvuldig gekeken naar de diagnose van de arts en vindt er een intake plaats waarin de vraag wat de patient wil bereiken. Daaruit vloeit de keuze voort. Voor dezelfde aandoening kunnen er dus  verschillende keuzes gemaakt worden. Euritmietherapie is bedoeld als bewegend medicijn.

Tegelijkertijd met de oefeningen wordt een tekst of enkele letter hardop gesproken door de euritmist, terwijl de cliënt alleen of samen met de euritmist beweegt. Deze woordklanken hebben een sterke werking en zijn synchroon met de beweging. Vaktechnisch spreken we van een “procesbeweging” omdat elke klank die              bewogen wordt een proces vertegenwoordigd dat werkt op ons organisme. Het luisteren naar een klank of tekst en tegelijkertijd het met de ledematen bewegen ervan heeft een sterk concentrerende,    integrerende en daarmee helende werking. Hoewel er dus verschillende aspecten zijn die mee tellen bij het effect van euritmietherapie, stellen wij dat de klank een eigen werking heeft en door herhaling, onafhankelijk van de therapeut en door volledige inzet van de patiënt, zijn helende invloed heeft.

Respect

Therapeutische euritmie respecteert het kind/ volwassene in zijn eigen essentie. De bewegingen kunnen op verschillende gebieden de gezonde ontwikkeling bevorderen. We bewegen speels, creatief en intensief en gebruiken poëzie, versjes, beelden (fantasie) en aparte letters van het alfabet om de bewegingen te begeleiden. Deze oefeningen helpen de persoon helemaal in het eigen lichaam te komen, meer in het moment te zijn, waarbij spieren, gevoel en gedachten (kracht) worden ingezet. Zodoende is de gehele persoon betrokken en werkt deze bewegingstherapie sterk integrerend.

Transformeren door Beweging