Trager & Feedback

Feedback

Omdat Trager-approach een bewegingseducatie is waarbij het lichaam nieuwe neuronmusculaire verbindingen kan maken is het van belang dat er met de oude patronen bewust wordt gewerkt. Als cliënt wordt je dus gevraagd wat er gebeurd in je lijf, je mag feedback geven.

Dat is een fijnzinnig proces tussen overgave aan wat de practitioner doet en de waarneming wat het voor jou betekend. Het leert je dieper contact te maken met gevoelens en behoeften.

Voorbeeld

Stel dat de practitioner een grote schommelbeweging inzet omdat je lichaam zich vrij laat bewegen, maar jij je er toch ongemakkelijk bij voelt? Dan geef je feedback: “ik zou graag een iets kleinere beweging willen voelen. ” En wat ontstaat door de kleinere beweging? Meer veiligheid? Diepere verbinding naar binnen toe? Meer overgave op een ander niveau?

Het is een gesprek tussen de wijsheid en ervaring van de practitioner en de autonomie en het respect van de cliënt voor zichzelf. Als het goed is vraagt de practitioner tijdens de eerste sessies naar je ervaringen zodat er afstemming ontstaat en je je uitgenodigd voelt feedback te geven.

Leren

Feedback is niet bedoeld om over te speken of psychologisch over te doen maar als middel om diep en effectief te werken en te weten dat wat er gebeurd op prettige wijze aankomt bij de cliënt.

De ervaring leert dat mensen die erg goed kunnen voelen hier heel snel weg mee weten en dit een heel gewaardeerd onderdeel van een sessie is zodat ze zich niet overrompeld voelen. Mensen die minder goed bewust kunnen voelen (gevoelens en behoeften bewust kunnen benoemen) kunnen veel baad hebben ertoe uitgenodigd te worden.

Transformeren door Beweging